zlote technikum perspektywy 1 srebny medal ranking rzeszow technikum fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU

                                                                                                                                                                                                                                                                       Załącznik nr 2 do regulaminu udzielenia

zamówień publicznych do 30 000 euro

                                                                                                                                                                                                                               Rzeszów, dnia 11.12.2017r.

……………………………………………………..

       pieczątka zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający   Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 35-225 Rzeszów ul. Sucharskiego 4

                                                         nazwa Zamawiającego

zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia Dostawa produktów mleczarskich do stołówki szkolnej ZSKU
 2. Wymagania dotyczące:

1)Opis przedmiotu zamówienia

Przy każdej dostawie musi być doręczony dokument stwierdzający pochodzenie towaru i jego dopuszczenie do obrotu. Ilość potrzebna na każdy dzień umawiana jest ustnie, telefonicznie lub pisemnie przez zamawiającego. Wszystkie produkty powinny być kategorii I. Ogólna ilość zamówienia może się zmieniać ponieważ nie jesteśmy w stanie dokładnie określić ilości żywionych w ciągu roku kalendarzowym. Wszystkie dostarczone artykuły spożywcze muszą spełniać wymagania HACCP

Artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. dotyczy załącznika nr II.

Dostawa towaru do godz. 8

PAKIET NR II

PRODUKTY MLECZARSKIE

L.p.

Nazwa produktu

J.m.

Ilość

     

1

Mleko 2% butelka – 1l.

(pasteryzowane w wysokiej temperaturze)

szt

8560

     

2

Masło Extra 82%-200g.

kg

1651,40

     

3

Serek biały do chleba w kubku-100g. naturalny ,warzywa, ( zawierające nie więcej niż 10g tłuszczu w 100 g /ml produktu gotowego do spożycia, zawierający nie więcej niż 10g cukru w 100g /ml produktu gotowego do spożycia, o obniżonej zawartości sodu/soli

szt

245

     

4

Ser żółty rolada giżycka

kg

150

     

5

Masło klarowane 900g

szt

3

     

6

Serek twarogowy ziarnisty 200g.-5% tłuszczu

szt

695

     

7.

Serek puszysty twarogowy 150g.różne smaki (kubek) Bieluch lub równoważny

szt

156

     

8

Ser Favita12% serek sałatkowo-kanapkowy270g lub równoważny.

szt

126

     

9.

Ser sałatkowy typu greckiego 120g lub równoważny.

szt

30

     

10

Ser żółty Rycki

kg

22

     

11.

Jogurt naturalny typ grecki bez GMO 200g

szt

200

     

12

Ser żółty Mazdamer

kg

40

     

13

Ser żółty Salami

kg

22

     

14

Śmietana 18% -200ml.

l

1115,50

   

15

Ser żółty Gouda lekki o niskiej zawartości tłuszczu

kg

300

   

16

Ser żółty Sokół

kg

147

   

17

Jogurt typu Greckiego truskawkowy 150 g 0%tłuszczu

szt.

450

   

18

Jogurt typu Greckiego owocowy – borówka amerykańska 150 g 0%tłuszczu

szt.

1000

   

19

Jogurt typu Greckiego150g brzoskwinia z mara kują 0%tłuszczu

szt.

800

   

20

Jogurt typu Greckiego150g z malinami 0%tłuszczu

szt.

500

   

21

Twaróg półtłusty mała kostka250g

kg

890

   

22

Ser żółty Włoszczowski typ Szwajcarski

kg

20

   

23

Ser żółty Serenada Radamer

kg

15

   

24

Ser żółty Morski

kg

100

   

25

Serek fromage z chrzanem 80g

szt.

230

   

26

Serek fromage z papryką 80g

szt.

230

   

27

Serek fromage z klasyczny 80g

szt.

230

   

28

Ser Mozzarella mini kulki 150g

szt.

20

   

29

Jogurt Polski pitny (butelka)truskawkowy 250g

szt.

600

   

30

Jogurt Polski pitny butelka 250g owoce leśne

szt.

600

   

31

Jogurt pitny pomarańcza z melisą250g-butelka

szt.

400

   

32

Jogurt Polski pitny 250g wiśnia z żeńszeniem-butelka

szt.

400

   

33

Serek homogenizowany 140g o smaku waniliowym   Danio lub równoważny

szt

200

   
                   

2) terminu wykonania zamówienia: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

3) terminu płatności: 14 dni od wystawienia faktury VAT,

4) kryteria oceny ofert: cena 100%                                                                                                                                                                                                               - otwarcia nastąpi 18.12.2017r. o godz. 9:15

5) innych warunków realizacji zamówienia:

 1. Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów pokój nr 18 -sekretariat do 18.12.2017. do godz. 9:00.Oferta winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią,                  opatrzona napisem ; Dostawa produktów mleczarskich do stołówki szkolnej ZSKU na 2018r.

                                                                          

 

 

 

                                                                                                                                                                 ………………………………………………………………..

                                                                                                                                                                                                                Podpis i pieczęć Dyrektora

                                                                                                                                    

Załącznik nr 3 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

                                                                                                                                                                                                                                Rzeszów,………………..r.

TREŚĆ OFERTY

Nazwa wykonawcy ...................................................................................................................................................................................

wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Regon …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia ……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                           zamawiający wpisuje nazwę zamówienia

Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

za:

 

 

 

 

 

 

 

PAKIET NR II

PRODUKTY MLECZARSKIE

L.p.

Nazwa produktu

J.m.

Ilość

Cena jednostkowa netto

VAT

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

1

Mleko 2% butelka – 1l.

(pasteryzowane w wysokiej temperaturze)

szt

8560

       

2

Masło Extra 82%-200g.

kg

1651,40

       

3

Serek biały do chleba w kubku-100g. naturalny ,warzywa, ( zawierające nie więcej niż 10g tłuszczu w 100 g /ml produktu gotowego do spożycia, zawierający nie więcej niż 10g cukru w 100g /ml produktu gotowego do spożycia, o obniżonej zawartości sodu/soli

szt

245

       

4

Ser żółty rolada giżycka

kg

150

       

5

Masło klarowane 900g

szt

3

       

6

Serek twarogowy ziarnisty 200g.-5% tłuszczu

szt

695

       

7.

Serek puszysty twarogowy 150g.różne smaki (kubek) Bieluch lub równoważny

szt

100

       

8

Ser Favita12% serek sałatkowo-kanapkowy270g lub równoważny.

szt

126

       

9.

Ser sałatkowy typu greckiego 120g lub równoważny.

szt

30

       

10

Ser żółty Rycki

kg

22

       

11.

Jogurt naturalny typ grecki bez GMO 200g

szt

200

       

12

Ser żółty Mazdamer

kg

40

       

13

Ser żółty Salami

kg

22

       

14

Śmietana 18% -200ml.

l

1115,50

       

15

Ser żółty Gouda lekki o niskiej zawartości tłuszczu

kg

300

       

16

Ser żółty Sokół

kg

147

       

17

Jogurt typu Greckiego truskawkowy 150 g 0%tłuszczu

szt.

450

       

18

Jogurt typu Greckiego owocowy – borówka amerykańska 150 g 0%tłuszczu

szt.

1000

       

19

Jogurt typu Greckiego150g brzoskwinia z mara kują 0%tłuszczu

szt.

800

       

20

Jogurt typu Greckiego150g z malinami 0%tłuszczu

szt.

500

       

21

Twaróg półtłusty mała kostka250g

kg

890

       

22

Ser żółty Włoszczowski typ Szwajcarski

kg

20

       

23

Ser żółty Serenada Radamer

kg

15

       

24

Ser żółty Morski

kg

100

       

25

Serek fromage z chrzanem 80g

szt.

230

       

26

Serek fromage z papryką 80g

szt.

230

       

27

Serek fromage z klasyczny 80g

szt.

230

       

28

Ser Mozzarella mini kulki 150g

szt.

20

       

29

Jogurt Polski pitny (butelka)truskawkowy 250g

szt.

600

       

30

Jogurt Polski pitny butelka 250g owoce leśne

szt.

600

       

31

Jogurt pitny pomarańcza z melisą250g-butelka

szt.

400

       

32

Jogurt Polski pitny 250g wiśnia z żeńszeniem-butelka

szt.

400

       

33

Serek homogenizowany 140g o smaku waniliowym   Danio lub równoważny

szt

200

       
 

Wartość razem

           
                       

 

- termin wykonania zamówienia ………………………………………………………………………………………

- termin płatności ……………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                             Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach.

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

DNIA …………………………………………..                               ……………………………………………………………………………………

                                                                                             Podpis osoby wykonawcy lub osoby upoważnionej  

UMOWA nr

Zawarta w dniu ………………. r. w Rzeszowie pomiędzy:

Zespołem Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie z siedzibą ul. Sucharskiego 4 ,   35-225 Rzeszów NIP 813-10-21-90 , REGON 690268018

reprezentowanym przez :

Dyrektora Zespołu Szkół – mgr Bogdana Rączy

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

reprezentowaną przez:

Zwanym dalszej części Wykonawcą

 • 1
 1. Przedmiotem umowy jest dostaw:
 2. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania sukcesywną dostawę i sprzedaż artykułów spożywczych do stołówki Zamawiającego.
 3. Produkty stanowiące przedmiot umowy muszą odpowiadać Polskim Normą.

4.Zamówienia składane będą telefonicznie lub pisemnie co najmniej 24 godziny przed dostawą . W sytuacjach wyjątkowych Wykonawca dostarczy zamówiony towar w ciągu 2 godzin od złożonego zamówienia

5.Przedniot umowy realizowany będzie sukcesywnie w asortymencie i ilościach składanych bezpośrednio przez zamawiającego.

 1. Osoba realizująca dostawę art. Spożywczych obowiązana jest posiadać aktualną książeczkę zdrowia oraz samochód przystosowany i dopuszczony przez Sanepid do transportu produktów spożywczych.
 • 2
 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem oraz z należytą starannością
 2. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie zachowania wymaganych warunków sanitarnych Zamawiający może odmówić odbioru towaru.
 3. Produkty muszą być świeże , oryginalnie zapakowane i przewożone w sposób gwarantujący właściwe warunki sanitarne na czas transportu i dostawy.
 4. Nie dopuszcza się dostawy produktów przeterminowanych lub z upływającym terminem przydatności do spożycia a także produktów nie oznaczonych czytelną datą ważności.
 5. W sytuacji, w której Zamawiający stwierdzi złą jakość art. spożywczych (produkty przeterminowane, niewłaściwie zapakowane lub o niewłaściwym smaku) - następuje zwrot produktów w całości lub części.
 6. Wykonawca odbiera zareklamowany towar samodzielnie w terminie niezwłocznym.
 1. Brak realizacji zamówienia lub odbioru towaru reklamowanego i dostawy towaru o właściwych parametrach jakościowych , upoważnia Zamawiającego do usunięcia produktów zareklamowanych i zakupu towaru od innego dostawcy. Koszty związane z tytułu strat Zamawiającego pokryje w całości Wykonawca.

8.Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę towar musi być świeży – w początkowym okresie przydatności do spożycia minimum 2/3 pełnego terminu ważności od dnia dostarczenia do Zamawiającego, musi odpowiadać wymaganiom jakościowym

zgodnie ze złożonym zamówieniem, musi posiadać odpowiedni smak, zapach, kolor i konsystencję, odpowiednią dla poszczególnego produktu.

 • 3

W celu zapewnienia skuteczności dostaw Wykonawca wskazuje osobę wraz z numerem telefonu , który posłuży Zamawiającemu do składania zamówień, reklamacji, i innych uzgodnień.:……………………………………………………..

 • 4
 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj.10 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia realizacji umowy.
 2. Rozpoczęcie realizacji umowy ustala się na dzień 2.01.2018r., a zakończenie na dzień 31.12.2018r.
 • 5
 1. W trakcie trwania umowy obowiązują ceny przedłożone w ofercie cenowej przedstawionej przez wykonawcę.

2 Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w szczególności:

 1. a) Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian ilościowych w granicach +/- 20% w stosunku do wielkości zapotrzebowań określonych w ZAPYTANIU OFERTOWYM w związku z czym wartość umowy może ulec zmianie w zależności od wielkości dostaw do Zamawiającego, uwzględniając jego bieżące potrzeby;
 2. b) Dopuszcza się zmiany cen jednostkowych produktów wyszczególnionych w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiących przedmiot zamówienia w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS nie częściej niż raz na kwartał. Podstawą waloryzacji jest wzrost ceny za ubiegły kwartał. Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane począwszy od miesiąca. MAJ 2018r .;
 3. c) W przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany stawek podatkowych obowiązujących w umowie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. d) Dopuszcza się zmianę świadczenia Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia.
 • 6
 1. Wartość przedmiotu umowy wynosi

Netto ………………….

VAT…………………….

Wartość brutto…………………….

słownie: ……………………………

zgodnie z otrzymaną ofertą stanowiącą integralną część niniejszej

umowy.

 1. Ceny jednostkowe dostarczanych produktów spożywczych zawiera oferta.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian ilościowych w granicach +/- 20% w stosunku do wielkości zapotrzebowań określonych w zapytaniu ofertowym w związku z czym wartość umowy może ulec zmianie w zależności od wielkości dostaw do Zamawiającego, uwzględniając jego bieżące potrzeby.
 3. Zamawiający ma prawo nie wykonać w okresie trwania umowy całej ilości zaplanowanych dostaw, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.

 

 • 7

1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonaną dostawę przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT na konto Wykonawcy.

 1. Faktury będą wystawiane zgodnie z poszczególnymi zamówieniami i doręczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego.
 • 8
 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach i w wysokości:
 • 15% wartości umowy za nieuzasadnione odstąpienie od umowy lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia następnego po odstąpieniu od umowy.
 • 2% wartości dostawy z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu zamówionych wyrobów wolnych od wad w miejsce wadliwych wyrobów.
 • 0,2% wartości dostawy niezrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
 1. Kary umowne oblicza się według wartości netto określonej w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, w przypadku jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone.

3.Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem zamawiającego z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.

 

 • 9
  1. W przypadku uchybienia terminu dostaw przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych zgodnie z             8 ust. 1 pkt. 3.
  2. W sytuacji nieprzestrzegania warunków jakościowych towaru lub sanitarnych produkcji, transportu oraz wymaganych ważnych zezwoleń, Zamawiający ma prawo jednostronnego odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowymi i naliczenia kar umownych zgodnie z 8 ust. 1 pkt. 1.
 • 10

1.Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności .

 1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia w formie pisemnej, dostarczonego osobiście lub listem poleconym drugiej stronie nie póżniej niż 30 dni przed datą rozwiązania umowy.
 2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca rażąco naruszy postanowienia umowy.
 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
 4. Wykonawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku nie dotrzymania terminu płatności.
 • 11

Właściwym do rozpatrzenia i rozpoznania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest właściwy sąd dla Zamawiającego

 • 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawo Zamówień Publicznych.

 • 13

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                                                                                                  WYKONAWCA

                                                                                                                                                                                                                            

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu