RC -1/01/2018                                                                                  Rzeszów; 18.01.2018r

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 18.01.2018r. w trybie zapytania ofertowego w postępowaniu poniżej 30 000 euro na zadanie pn; Dostawa środków czystości na 2018r.

Zamawiający Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie wybrał za najkorzystniejszą                                             ofertę nr: I

ANIA Sp. z o.o.

35-011 Rzeszów, ul. Ks. Józefa Sondeja 13 

  za cenę brutto 26 985,55zł.

 

Oferty złożone w postępowaniu

Oferta oznaczona nr II

FREGA FREJOWSKI, GARBOL Sp. J                

25-670 Kielce, ul. Bat. Chłopskich 172                                                                                                                               za cenę brutto 27 960,67zł.

 

Oferta oznaczona nr III                                                                                                                                                         Firma Handlowa SOFT Marta Mazur Mariusz Mazur Sp. Jawna                                        

35-021 Rzeszów, ul. Prof. L. Chmaja 4         

za cenę 28 930,55zł.