Unieważnienie postępowania

             Zamawiający: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego pn.: Dostawa materiałów eksploatacyjnych tonery tusze na 2018 r., ponieważ formularz oferty zawierał błędy w opisie przedmiotu zamówienia.                        

Rzeszów: 19.01.2018r