Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 26.01.2018r. w postępowaniu poniżej 30 000 euro            w trybie zapytania ofertowego pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych tonery/tusze na 2108r.

Zamawiający: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie wybrał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr IV ESSOS Katarzyna Górak ul. Ofiar Katynia 15, 35-209 Rzeszów                                                     za cenę brutto 3 059,90zł.

Oferty złożone w postepowaniu:

Oznaczona nr I

TROKOM Krzysztof Goliński                                                                                                                                                           ul. Warszawska 2, 97-319 Błędków                                      za cenę brutto 3 901,98zł.

Oznaczona nr II

 Druk Tech Waldemar Kawalec                                                                                                                                      35-006 Rzeszów, ul. E. Orzeszkowej 19                                 za cenę brutto 3 312,39zł.

Oznaczona nr III

Netprint                                                                                                                                                                        Spółka Cywilna Jerzy Wasiela, Bartosz Szostak                                                                                                            ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim                               za cenę brutto 3 542,40zł.

Oznaczona nr V

DMD S.C. Paweł Miturski, Dorota Miturska                             za cenę brutto 3 269,34zł.                                                                                                                      35-101 Rzeszów, ul. Staroniwska 41B

Oznaczona nr VI

BLAC HORSE Witold Kawalec                                                     za cenę brutto 3 640,80zł.                                                                                                               ul. Hanasiewicza 4, 35-103 Rzeszów

Oznaczona nr VII

Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Błajek                           za cenę brutto 3 060,85zł.                                                                                                                    ul. Kunickiego 5/3, 30-134 Kraków