Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 30.01.2018r. w postępowaniu poniżej 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego pn. Dostawa przyborów biurowych na 2108r.

Zamawiający: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie wybrał za najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr I HURT-PAPIER Ryszard Cebula Spółka Jawna ul. Podkarpacka 57B, 35-082 Rzeszów  za cenę 3 205,24zł.

W postępowaniu złożono jedną ofertę, która spełnia wymagania zamawiającego.