Przewodniczący:

Karol ROMANIUK

Zastępcy:

Piotr TOMCZYK, Marek JASZCZUR

Skarbnik:

Alicja PILCH

Opiekunowie:

mgr Gabriela Majcher
mgr Dominik Dudek

Młodzieżowa Rada Internatu jest wybierana co roku w trybie głosowania demokratycznego.

W ramach MRI działają poszczególne sekcje: nauki, kulturalno-oświatowa, sanitarno-porządkowa, sportowo-turystyczna.

Młodzież działająca w w/w sekcjach organizuje pomoc w nauce uczniom słabszym, konkursy ortograficzne, konkursy przedmiotowe, wyjścia do ośrodków kulturalno-oświatowych (kino, teatr, galerie, muzea, itp.), wycieczki turystyczno-krajoznawcze.