kkz

linia 4

 

TRWA REKRUTACJA NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

na rok szkolny 2018/2019 roku

kkz 2

 

BEZPŁATNIE!  BEZPŁATNIE!  BEZPŁATNIE!  BEZPŁATNIE!
w następujących zawodach i  kwalifikacjach

bud4

BUDOWLANO-SANITARNE

kel2

GASTRONOMICZNE 

 • B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
  - technik urządzeń sanitarnych -
 • B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
  - technik budownictwa -
 • B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
  - technik budownictwa -
 • B.08. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
  - technik urządzeń sanitarnych -
 • B.09. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
  - technik urządzeń sanitarnych -
 • T.6. Sporządzanie potraw i napojów
  - kucharz -
 • T.9. Wykonywanie usług kelnerskich
  - kelner -
 • T.10. Organizacja usług gastronomicznych
  - kelner -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mech

SAMOCHODOWE

paz1

KOSMETYCZNE

 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
  - mechanik pojazdów samochodowych -
 • M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
  - elektromechanik pojazdów samochodowych -
 • M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
  - technik pojazdów samochodowych -
 • A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
  - technik usług kosmetycznych -
 • A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
  - technik usług kosmetycznych -

 

 

 

ele1

ELEKTRYCZNE

Pendolino

          KOLEJOWE

 • E.07. Montaż i konserwacja maszyn elektrycznych
  - elektryk -
 • E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
  - elektryk -
 • E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
  - elektryk -
 • B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
  - technik dróg i mostów kolejowych -

 

 

 

PODANIE >>>>

Nauka w weekendy średnio 2 razy w miesiącu piątki 1600 – 1910

soboty i niedziele 800 – 1440