Murarz - wykonuje z kamienia, cegły, bloczków, pustaków itp. materiałów konstrukcyjne i nie konstrukcyjne elementy budynków, a także prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi murarskich i maszyn budowlanych do transportu materiałów (przenośniki taśmowe, pompy do zapraw, wyciągi budowlane) oraz do przygotowywania zaprawy (mieszarki i betoniarki).

Tynkarz - wykonuje tynki w budynkach i innych budowlach z różnych rodzajów zapraw przy zastosowaniu ręcznych narzędzi, sprzętu pomocniczego, maszyn i urządzeń do przygotowywania zapraw, transportu materiałów na placu budowy, do narzucania zaprawy i do zacierania tynku.

 • img_5218
 • img_5221
 • img_5222
 • img_5224
 • img_5225
 • img_5232
 • img_5233
 • img_5234
 • img_5235
 • img_5236
 • img_5237
 • img_5238
 • img_5239
 • img_5241
 • img_5242
 • img_5243
 • img_5244