Obraz 002Nasi uczniowie na kursie spawacza
Kurs spawania gazowego acetylenowo-tlenowego jest bezpłatny i młodzież bierze w nim udział w ramach projektu unijnego „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.
Uczniowie w ramach szkolenia teoretycznego i praktycznego zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące: materiałów do spawania, oznaczeń i wymiarowania spoin, metod przygotowania złączy, kwalifikowania spawaczy, niezgodności spawalniczych, procesów spawania, bezpieczeństwa i higieny pracy, pracy na hali produkcyjnej, spawania metodą 311. Egzamin końcowy odbędzie się pod koniec maja 2017 roku czyli po kilku tygodniach zajęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obraz 003

 

Obraz 005

Obraz 013