logo projekt 1

W załacznikach listy uczniów zakwalifikowanych na staże w ramach projekty "Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy".