LISTA   OSÓB  ZREKRUTOWANYCH  DO   PROJEKTU
„ MYŚL   KRYTYCZNIE   I   FILOZOFICZNIE”

 

 1. BORATYN ADRIAN 3TG
 2. BOROŃ MAGDALENA 2TG
 3. CIELECKI DAMIAN 2TB
 4. CWYNAR BARTŁOMIEJ 2TA
 5. KASIAK ANETA 2TG
 6. MADEJA BARBARA 2TA
 7. MAZIARZ DAWID 2TA
 8. MIKUŁA JULIA 2TG
 9. PŁONKA SZYMON 2TA
 10. RADOMSKI BARTOSZ 2TA
 11. REJMAN PATRYCJA 2TA
 12. RYPYŚĆ ANNA 2TG
 13. SOWA MAGDALENA 2TG
 14. SZYMAŃSKA ELŻBIETA 3TG
 15. WOŹNY RAFAŁ 3TG

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ  DLA UCZNIÓW
UCZESTNICZĄCYCH  W PROJEKCIE
 „ MYŚL   KRYTYCZNIE   I   FILOZOFICZNIE”

Zajęcia  w  sali   301   SOBOTY

 • 18 LUTEGO 8:00-13.05
 • 11 MARCA  8:00-15.40
 • 25 MARCA  8:00-12.55
 • 8 KWIETNIA  8:00-13.05
 • 22 KWIETNIA  8:00-13.10
 • 3 CZERWCA   8:00-15.35
 • 10 CZERWCA  8:00-13.10