PROGRAM „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” 2017

ZSKU RZESZÓW zgłosił chęć uczestniczenia w projekcie: „SZKOLNY KLUB SPORTOWY”
W ramach programu przewidziano zajęcia sportowe – ogólnorozwojowe dla uczniów klas 1-3 technikum.

Cele programu:
1.stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
2.poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
3.promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
4.zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
5.stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
6.tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
7.optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
8.promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
9.wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.


Zajęcia będą prowadzone od lutego 2017 do grudnia 2017 w wymiarze 2 h tygodniowo.
Jeśli projekt uzyska dofinansowanie ze środków unijnych  - rozpoczniemy rekrutację na zajęcia.

Info A. Pytlos