RZESZOWSKIE SZKOŁY ZAWODOWE OTWARTE NA RYNEK PRACY


W ramach projektu nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych podnoszą swoje kwalifikacje na kursach organizowanych przez różne ośrodki szkoleniowe. Od września 2017 r. nauczyciele rozpoczęli następujące kursy:
•    Kurs AutoCAD dla nauczycieli kształcących w zawodzie technik budownictwa
•    Szkolenie z programu do kosztorysowania
Zdobyte umiejętności z pewnością przyczynią się do uatrakcyjnienia zajęć teoretycznych z przedmiotów budowlanych.