zlote technikum perspektywy 1 srebny medal ranking rzeszow technikum fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
  • Sukces ZSKU

Angielski w wydaniu maltańskim - 2017

 

Do pobrania:
Pobierz plik (Załącznik 3(4).docx)OŚWIADCZENIE[Załączniki]37 kB

 

logo projekt

Listopad  2017

  • uczestnicy mobilności odbyli szkolenia przygotowujące do wyjazdu na kursy metodyczno - językowe na Maltę, w ramach których przeprowadzono zajęcia z geografii, historii i kultury Malty jak też zajęcia z przygotowania pedagogicznego w zakresie pracy w zespole oraz kontaktów z cudzoziemcami,
  • -   w porozumieniu z partnerem projektu – Link School of English z Malty – dokonano rejestracji uczestników mobilności na kursy, które odbędą się w terminie 11-22.12.2017,

 

logo projekt

Główne działania w projekcie

Wrzesień 2017

- utworzenie Zespołu Projektowego i ustalenie podziału obowiązków w projekcie,

- opracowanie harmonogramu realizacji projektu,

- dokonanie weryfikacji budżetu projektu i analizy ryzyka projektu,

- opracowanie identyfikacji wizualnej dokumentów projektowych zgodnie z wytycznymi POWER,

- poinformowanie interesariuszy o realizacji projektu mobilności w ramach POWER,

- opracowanie „Regulaminu Rekrutacji” do projektu oraz powołanie Komisji Rekrutacyjnej

Październik 2017

- udział w szkoleniu dotyczącym zarządzania projektami mobilności w ramach POWER zorganizowanym przez FRSE (2.10.17),

- przeprowadzenie rekrutacji uczestników do projektu – ustalono listę główną, na której znalazło się 4 nauczycieli języka angielskiego oraz listę rezerwową (1 nauczyciel),

- w porozumieniu z partnerem projektu – Link School of English z Malty – wybrano 2 kursy dla nauczycieli (po 2 uczestników na każdy kurs):

  1. Professional Development of English Language for teachers and practical use of ICT in the classroom
  2. Professional Development for Teachers of English as a Foreign Language in Secondary and Adult Education

- podpisano umowę finansową ze wszystkimi uczestnikami mobilności,

 logo projekt

Partner projektu

maltaa

 

logo projekt

Opis projektu „Angielski w wydaniu maltańskim”
Projekt „Angielski w wydaniu maltańskim” realizowany w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie od 01.09.2017 do 31.10.2018  jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu: „Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej” – nr  PO WERSE- 2017-1-PL01-KA101-037351.

Dofinansowanie projektu z UE: 43 082,23 PLN

 Z analizy potrzeb ZSKU wynika, że mając na uwadze podniesienie jakości pracy w szkole, nacisk należy położyć na doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli i uczniów w zakresie języka angielskiego, rozwijanie sieci kontaktów międzynarodowych oraz wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania w szczególności z uczniem słabym.  W ramach niniejszego projektu ZSKU planuje wyjazdy na 2-tygodniowe 40-godzinne kursy metodyczno-językowe z zakresu języka angielskiego do szkoły językowej na Malcie. W wyjazdach weźmie udział 4 nauczycieli języka angielskiego.
Celem mobilności będzie wzbogacenie profesjonalnych umiejętności i kompetencji kadry edukacji szkolnej co przyczyni się do rozwinięcia nowych, lepszych metod nauczania oraz innowacyjnego podejścia do kształcenia młodzieży w ZSKU. W dłuższej perspektywie zaowocuje to podniesieniem jakości oferowanego przez ZSKU kształcenia ogólnego i zawodowego. Realizacja mobilności zagranicznej kadry edukacyjnej ma też na celu wspieranie tworzenia europejskiego obszaru uczenia się przez całe życie oraz wzmocnienie efektów synergii i procesu przejścia między kształceniem formalnym i pozaformalnym. Poprzez realizowaną mobilność ZSKU będzie dążyć do rozwijania europejskiego wymiaru edukacji prowadzonej w naszej szkole oraz promowania formalnego uznawania kompetencji zdobytych poprzez udział w zagranicznych szkoleniach (Europass Mobilność). Szkolenie kadry w atrakcyjnym ośrodku międzynarodowym podziała stymulująco na uczestników mobilności, ale też pokaże nowe możliwości pozostałym nauczycielom i zachęci ich do podejmowania nowych inicjatyw, których beneficjentem będzie nasza szkoła i jej uczniowie (np. realizacja kolejnych projektów w ramach Erasmus + lub eTwinning). Uczestnicy kursów będą dzielić się zdobytym doświadczeniem z pozostałymi nauczycielami w ramach szkoleniowych rad pedagogicznych oraz warsztatów organizowanych w naszej szkole, udostępnią też swoje materiały szkoleniowe innym zainteresowanym nauczycielom z naszego województwa w ramach współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli oraz na Targach Edukacyjnych. Wszystkie wyjazdy będą też szansą nawiązania kontaktów międzynarodowych z innymi nauczycielami z różnych ośrodków Europy.

Realizacja projektu będzie miała również pozytywny wpływ na partnerów projektu. Instytucja goszcząca w ramach wymiany doświadczeń i praktyk wzbogaci swój warsztat pracy o wiedzę z zakresu edukacji w Polsce,  kultury naszego kraju i regionu podkarpackiego. Instytucja  partnerska stanie się bardziej znana w Polsce i będzie mogła nawiązać współpracę z nowymi partnerami projektów mobilności, zachęconych przykładem pomyślnej realizacji naszego projektu.
Celem  zminimalizowania ryzyka nieosiągnięcia celów projektu prowadzony będzie ciągły i systematyczny monitoring projektu, zbierane i aktualizowane dane ilościowe i jakościowe. Zgromadzone w procesie monitorowania dane posłużą jako materiał do ewaluacji projektu. Narzędzia zastosowane do monitorowania projektu to: cząstkowe sprawozdania z realizacji projektu, lista obecności na zajęciach, certyfikaty, ankiety, raporty określające stopień wykonania zaplanowanych działań.

 

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu