ZAPRASZAMY  GIMNAZJALISTÓW
do uzupełnienia wykształcenia

Od 30 stycznia 2017 roku tworzymy nowe klasy:

  • semestr pierwszy klasy II gimnazjum,
  • semestr pierwszy klasy III gimnazjum.

 

GIMNAZJUM   DLA   DOROSŁYCH

  • nauka 3 razy w tygodniu od 13.20
  • zajęcia praktyczne przygotowują do zawodu w zakładach pracy

Zapraszamy na każdy poziom kształcenia w gimnazjum uczniów od 15. roku życia.

 

INFORMACJE
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 4
tel.17 748 12 04