Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2011 r.

MATEMATYKA

Przygotowując się do matury z matematyki warto zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na stronach internetowych:

JĘZYK ANGIELSKI