• przedmioty punktowane j.polski, j.obcy matematyka, wos
  • PROPONOWANE przedmioty rozszerzone matematyka, geografia, biologia
  • kontynuacja nauki j.obcego z gimnazjum (kontynuacja: j.angielski lub j.niemiecki, od postaw j.rosyjski, j.niemiecki lub j.angielski)

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Z ARCHITEKTURĄ WNĘTRZ

Technik architektury krajobrazuTechnik architektury krajobrazu produkuje rośliny ozdobne, przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; wykonuje pielęgnację parków, starodrzewu; nadzoruje podległych pracowników.

Produkcja roślin ozdobnych realizowana jest poprzez stosowanie technologii produkcji drzew i krzewów ozdobnych, bylin oraz roślin jednorocznych i dwuletnich.

Absolwent w zawodzie technik architektury krajobrazu znajdzie pracę zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji samorządowej w wydziałach geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni, w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, u właścicieli obiektów krajobrazowych, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych oraz w szkolnictwie zawodowym. W szkole są nauczyciele teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych w wymaganym zawodzie, teren do zajęć praktycznych (ogród przyszkolny, park, sale warsztatowe), pomoce dydaktyczne, sale komputerowe do projektowania i kosztorysowania, pracownie budowlane i geodezyjne.

Nasza szkoła nawiązała też kontakty z firmami zajmującymi się zawodowo zarządzaniem terenami zielonymi.

IMG 8670

IMG 8668

IMG 8755