Wyjście na stary cmentarz
DSCN7474Listopad to miesiąc pamięci o zmarłych. Nasza młodzież uczestniczyła wyjściu na stary cmentarz. Służył on mieszkańcom miasta przez 117 lat (1792-1909). Był cmentarzem chrześcijańskim gdzie miejsce wiecznego spoczynku znaleźli również wyznawcy innych religii - protestanci i prawosławni. Stary cmentarz nigdy nie był cmentarzem zasłużonych,  niemniej pochowani tu zostali ludzie, którzy swoją działalnością dla miasta i regionu na trwale wpisali się na karty historii miasta m.in. 9 burmistrzów, 19 radnych, 32 żołnierzy i uczestników powstań narodowych z lat 1794, 1831, 1848, 1863. Miejsce spoczynku ma tu też jedyny stwierdzony żołnierz AK, oraz ofiary września '39 r. Spoczywa na nim ok.40 tysięcy osób. Stary cmentarz jest nekropolią, która jest skarbnicą wiedzy o XIX-wiecznym Rzeszowie i jego mieszkańcach, jest historią naszego miasta i naszymi korzeniami. 
 
 
DSCN7475
 
DSCN7478
 
DSCN7479