qaGóra Grosza

"Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie"

Coroczna akcja charytatywna Góra Grosza jest lekcją empatii i dobroczynności dla naszych wychowanków. Największą wartością przedsięwzięcia jest to, że to same dzieci pomagają innym dzieciom. Wrzucając datki, mogą poczuć że mają wpływ na poprawę sytuacji swoich rówieśników.

Oto wyniki akcji "Góra Grosza" w internacie:
GR I - 18,86 zł
GR II - 50 zł
GR III - 21,32 zł
GR IV - 12,83 zł
GR V - 25,57 zł
GR VI - 4,80 zł
GR VII - 46,81 zł
RAZEM: 180, 19 zł