zlote technikum perspektywy 1Perspektywy 2020 - srebrna odznaka Offic365 Web fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU

Nabór 2020/2021

spotkanie z rodzicami

IMG 0643 Copy

 

 

Tegoroczną lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania pod honorowym patronatem  pary prezydenckiej była Balladyna Juliusza Słowackiego. W akcję, podobnie jak w latach ubiegłych, czynnie włączyła się też nasza szkoła.

Od poniedziałku 7 września do piątku 11 września 2020 roku w trakcie lekcji języka polskiego uczniowie poszczególnych klas wcielali się w role głównych bohaterów i odczytywali fragmenty dramatu. Wspólna lektura klasyki polskiej literatury przekonała młodych ludzi, że dzieła naszych największych pisarzy potrafią zainteresować i rozbudzić wyobraźnię czytelniczą.

Tegoroczna akcja przebiegała z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, stąd też pomysł zorganizowania wspólnego czytania na świeżym powietrzu lub w poszczególnych klasach. Odpowiedzialnymi za przygotowanie akcji byli nauczyciele poloniści: Elżbieta Orszulak i Agnieszka Lewicka, a także nauczyciele bibliotekarze: Krystyna Woźniak i Barbara Jastrzębska.

Akcja miała na celu popularyzację czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. Oprócz słuchania dialogów uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z różnymi wydaniami dzieła Słowackiego.

 • IMG_0643_Copy
 • IMG_0644_Copy
 • IMG_0645_Copy
 • IMG_0646_Copy
 • IMG_0647_Copy
 • IMG_0648_Copy
 • IMG_0649_Copy
 • IMG_0650_Copy
 • IMG_0651_Copy

  

 • r-1
 • r-2
 • r-3
 • r-4
 • r-5
 • r-6

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W ZESPOLE SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W RZESZOWIE

TERMIN

WYDARZENIE

 

01 wrzesień 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego  2020/2021

10 września 2020

Konferencja Rady Pedagogicznej - plan nadzoru pedagogicznego, charakterystyka klas pierwszych, sprawy bieżące szkoły 

10 września 2020

Zatwierdzenie planów komisji przedmiotowych, zespołów, SU, RR

11 września 2020

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych  -  godz. 16.30

20 wrzesień 2020

Wybory Samorządu Klasowego

18 września 2020

Spotkanie z rodzicami klas maturalnych

 -  godz. 16.30 i trójek klasowych

30 września 2020

Zatwierdzenie planów rozwoju zawodowego nauczycieli w procesie awansu zawodowego

30 września 2020

Złożenie deklaracji uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego

15 października 2020

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Październik 2020

Analiza wyników matury 2020

Październik 2020

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

22-23 październik 2020

Olimpiada Geodezyjna I stopnia ( szkolna)

29-30 październik 2020

Porządkowanie grobów, zapalenie zniczy

11 listopada 2020

Udział klas wojskowych w uroczystościach Święta Odzyskania Niepodległości

 Listopad 2020

Akademia z okazji Święta Niepodległości

13 listopada 2020

Spotkanie z rodzicami – wszystkie klasy godz.16.30

Listopad 2020

Matura próbna z OPERONEM

(wg wyznaczonego harmonogramu)

Listopad 2020

Dzień Kolejarza

16 grudzień 2020

Konferencja Rady Pedagogicznej /Klasyfikacyjna klas maturalnych/

18 grudzień 2020

Zakończenie I semestru dla klas III LO i IV Technikum

11 grudzień 2020

Spotkanie z rodzicami klas III LO i IV Technikum

Konsultacje dla rodziców uczniów pozostałych klas LO, Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia

21 grudzień 2020

Rozpoczęcie drugiego semestru 

dla klasy  III LO  i  IV technikum

21-22 grudnia 2020

Wigilie klasowe – na godzinach wychowawczych

23 grudzień 2020

do 31 grudzień 20120

Zimowa przerwa świąteczna

11 styczeń 2021

do 19 luty 2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Styczeń 2021

Bal studniówkowy klas maturalnych

1luty 20201

do 14 luty 2021

Ferie zimowe

19 styczeń 2021

Konferencja Rady Pedagogicznej (Klasyfikacyjna dla klas technikum i liceum )

25 styczeń 2021

Rozpoczęcie drugiego semestru dla klas I-III technikum ,  I,II LO

29 styczeń 2021

Spotkanie  dla rodziców uczniów pozostałych klas LO, Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia

Konsultacje dla rodziców uczniów klas III LO i IV Technikum

15 luty 2021

Walentynki

18  luty 2021

Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły 
w I semestrze  roku szkolnego 2020/2021

Marzec 2021

Dzień  Geodety

08-10.04.2021

Olimpiada Geodezyjna okręgowa i Centralna

08 marzec 2021

Dzień Kobiet

Marzec 2021

Rekolekcje

19 marzec 2021

Spotkanie z rodzicami klas III LO i IV Technikum -16.30

Konsultacje dla rodziców uczniów pozostałych klas LO, Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia

01 kwiecień2021

do 06  kwiecień 2021

Wiosenna przerwa świąteczna

Kwiecień 2020

Dzień otwarty  szkoły

27 kwiecień 2021

Konferencja Rady Pedagogicznej (Klasyfikacja RP dla IV - T, III – LO)

30 kwiecień 2021

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych IV - Technikum, III – LO

Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

04 – 06 maja 2021

Pisemny egzamin maturalny

(Dni wolne od zajęć dydaktycznych - 3 dni)

21 maja 2021

Spotkanie  dla rodziców wg ustalonego harmonogramu- 16.30

01 czerwca 2021

Dzień Sportu

03 czerwca 2021

Święto "Boże Ciało".

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21 czerwca 2021

Konferencja Rady Pedagogicznej (Klasyfikacja RP dla I, II, III - Technikum, I, II – LO i Branżowej Szkoły I stopnia)

21 czerwca 2021

do  08 lipca 2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna

22 czerwca 2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna.
(Dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

25 czerwca 2021

Zakończenie zajęć edukacyjnych roku szkolnego 2020/2021

29 czerwiec 2021

 do 31 sierpień 2021

Ferie letnie

30 czerwca 2021

Rady Pedagogiczna  podsumowująca rok szkolny 2020/2021

Sierpień 2021

Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie  arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021/ 2022

23- 24 sierpnia2021

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

31 sierpień 2021

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

wywiadówka

 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania
i przeciwdziałania COVID-19 w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie od 01.09.2020r.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) - § 18;
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1992 r. – Karta Nauczyciela – art. 6 i 7 (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215);
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) – art. 207
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) -art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5;
 • Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.);
 • Wytyczne MEN, GIS i MZ z dnia 5 sierpnia 2020 r. do organizacji nauki od 1września 2020 r;
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389) - zamiast rozporządzenia MEN z 11 marca 2020 r.

PROCEDURY OGÓLNE

 • Do szkoły może być uczęszczać tylko uczeń bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 • Na terenie szkoły, z wyjątkiem sal lekcyjnych, uczniowie i pracownicy zakrywają usta i nos. Z pracownikami administracji zaleca się kontakt telefoniczny.
 • Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jaki nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 • Uczniowie mogą zdjąć maseczki po zajęciu miejsc w ławkach, zakładają je ponownie gdy idą do tablicy lub podchodzą do nauczyciela, wychodzą na korytarz lub do toalety i przemieszczają się w klasie między ławkami
 • Na każdej kondygnacji, w wyznaczonym miejscu, w których odbywają się zajęcia zapewnia się jeden specjalnie zamykany i opisany kosz na zużyte środki ochrony indywidualnej. Obok kosza lub na nim zamieszcza się informację: „Kosz na zużyte środki ochrony indywidualnej”.
 • Przy wejściu do szkoły znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk, z którego zobowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 • W szkole obowiązuje zakaz przebywania osób postronnych.
 • Zwraca się uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania oraz unikania dotykania rękami oczu, ust i nosa.
 • Zaleca się myć ręce wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund według zalecanej przez SANEPID instrukcji lub zdezynfekować dłonie- środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w torbie lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Rodzice uczniów chcący się skontaktować z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym umawiają się z nim na wizytę przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie. Przychodząc do szkoły mają zasłonięte usta i nos.
 • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej.
 • Nauczyciele pracują w przydzielonych salach, w miarę możliwości uczniowie nie zmieniają sal na poszczególne lekcje, jedynie nauczyciel przechodzi z klasy do klasy.
 • Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej klasy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela uczącego.
 • W miarę możliwości, uczniowie korzystają podczas jednego dnia nauki z jednej sali, w której przebywają na przerwach, chyba, że liczba obecnych uczniów pozwala na zachowanie dystansu społecznego to mogą wyjść na korytarz obok sali na przerwę.
 • W przypadku korzystania z sali gimnastycznej może przebywać w niej jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte i zdezynfekowane.
 • Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem
 • Lekcje wychowania fizycznego należy jak najczęściej prowadzić na świeżym powietrzu, aby na sali gimnastycznej przebywała jak najmniejsza liczba uczniów.
 • Przed wejściem do sali lekcyjnej należy skorzystać z płynu dezynfekującego.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 • Ogranicza się do minimum organizowanie wyjść poza teren szkoły.
 • Podczas pobytu w salach uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu poszczególnych pracowni.
 • W pracowniach informatycznych uczniowie i nauczyciele po zakończeniu lekcji powinni zdezynfekować klawiaturę, myszkę i blat stołu ręcznikiem papierowym z użyciem środka dezynfekcyjnego.
 • W przypadku gdy nauczyciel sprawujący w czasie przerwy opiekę nad uczniami przebywającymi w sali potrzebuje ją opuścić, powinien poprosić nauczyciela z sąsiedniej sali o tymczasową opiekę.
 • Nauczyciele dyżurni powinni pilnować, aby uczniowie nie gromadzili się w jednym miejscu i mieli zasłonięte usta i nos.
 • Dyżury na korytarzu będą pełnić nauczyciele będący przed lub po okienku albo przed lekcjami lub po nich (jeżeli w tym czasie mieli zastępstwo, muszą poprosić klasę o wyjście na przerwę na korytarz).
 • Uczniowie przemieszczają się w szkole tylko w niezbędnych sytuacjach.
 • W razie wprowadzenia nauczania hybrydowego lub zdalnego nakazuje się korzystanie tylko i wyłącznie z narzędzi Office 365 (Teamsów).
 • Kontakty z rodzicami uczniów powinny odbywać się poprzez dziennik elektroniczny, Teamslub telefon.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

 • W przypadku ucznia przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników szkoły.
 • Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, półmaskę/maskę, kombinezon ochronny i rękawiczki.
 • O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 • Nauczyciel lub higienistka szkolna bezzwłocznie odizolowuje ucznia do wyznaczonego pomieszczenia (tzw. izolatki) .
 • Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja stolików, krzeseł).
 • Dyrektor szkoły, zawiadamia organ prowadzący i stację sanitarno – epidemiologiczną.
 • Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych:

- Infolinia 800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia

- Kontakt do Oddziału Epidemiologii PSSE w Rzeszowie 178541969 do godziny 15:00 lub

- 606 399 989 Centrum Medyczne w Łańcucie,

- Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym, ul. Paderewskiego 5.

 • Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom.
 • Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy dokładnie posprzątać, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 • Należy ustalić listę osób w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, osoby te mają zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

ZALECENIA DLA OSÓB SPRZĄTAJĄCYCH

 • Osoby utrzymujące czystość, wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych:
 • dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików lekcyjnych, klawiatury komputerów, ekrany, myszki komputerowe, włączniki świateł, klamki od okien, klamki drzwi do pomieszczeń oraz poręczy przy schodach, przyciski w automatach do napojów, szafki szkolne;
 • prowadzą bieżącą dezynfekcję toalet;
 • myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem;
 • ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji;
 • zaleca się po dezynfekcji pomieszczeń, przedmiotów wietrzenie, aby uczniowie nie byli narażeni na opary po środkach dezynfekujących;
 • prowadzą rejestr wykonywanych prac.

Egzamin maturalny w sesji poprawkowejj

 

Bezpłatna 1

rok szkolny 2020 21 1

Obraz1

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu