OGŁOSZENIE
dot. Internatu ZSKU

Szanowni Państwo,

prosimy o uregulowanie należności za internat (zakwaterowanie i wyżywienie) za marzec 2020.

Prosimy NIE DOKONYWAĆ żadnych wpłat za kwiecień 2020 do czasu otrzymania stosownego komunikatu.