Wszystkie informacje dotyczące kształcenia na odległość
znajdują się w zakładce "Zdalne nauczanie"

 

 

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach
przedłużone 
do 26 czerwca 2020 r.

 do26.06.2020

 

Do 26 czerwca br. przedłużona została przerwa w nauczaniu
stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty
– to przepis ujęty w podpisanym 24 kwietnia br.
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

 

Przypomnijmy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. MEN określiło również zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyło możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły. 

 

Sposoby realizowania kształcenia na odległość

 

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Do dnia 26 czerwca 2020 r w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego nadal obowiązuje zdalne nauczanie w formie prowadzonej jak do tej pory.