W dniu 06.10.2021 została podpisana umowa współpracy między 3 Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej w Rzeszowie, reprezentowaną przez zastępcę dowódcy ppłk. Janusza Leżonia i Zespołem Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, reprezentowanego przez dyrektora mgr Roberta Barłowskiego. Porozumienie dotyczy realizacji programu nauczania w Oddziałach Przygotowania Wojskowego. Jest to program Ministerstwa Obrony Narodowej w którym nasza szkoła uczestniczy jako jedyna w Rzeszowie. Programem zostali objęci tegoroczni uczniowie klasy pierwszej X LO im. Sybiraków w Rzeszowie - Liceum Wojskowe.

  • 101_Copy
  • 102_Copy
  • 103_Copy
  • 104_Copy