zlote technikum perspektywy 1Perspektywy 2020 - srebrna odznaka Offic365 Web fb  e dziennik YouTube  instagram nowa ikona 1057 2227

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU

Nabór 2021/2022

W dniu 28.04.2021 odbyło się Ogólnopolskie Forum Kolejowe pt. "Nowy wizerunek kolei" organizowane przez Urząd Transportu Kolejowego. W spotkaniu wzięli udział między innymi przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, przedstawiciele spółek kolejowych PKP Intercity, PolRegio oraz Kolei Wielkopolskich. Głównym tematem była przyszłość kolei, jak kolej się zmienia, co wymaga zmian oraz co dalej z koleją po pandemii COVID-19. Przedstawionych zostało wiele ciekawych prezentacji, wykresów, analiz itp. Spotkaniu uważnie przysłuchiwali się uczniowie klasy 2TKg oraz stypendyści PKP Intercity - Przemysław Podracki i Daria Kozek. Czekamy na więcej takich spotkań, najlepiej stacjonarnie!

 • MicrosoftTeams-image_10_Copy
 • MicrosoftTeams-image_11_Copy
 • MicrosoftTeams-image_12_Copy
 • MicrosoftTeams-image_13_Copy
 • MicrosoftTeams-image_14_Copy
 • MicrosoftTeams-image_15_Copy
 • MicrosoftTeams-image_16_Copy
 • MicrosoftTeams-image_18_Copy
 • kangur

 

techn inst sanit1

1. Technik inżynierii sanitarnej wykonuje i nadzoruje realizację zadań zawodowych związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz z utrzymaniem sprawności urządzeń instalacyjnych, a także z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych. Wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych oraz lokalizacją i usuwaniem awarii. Technik inżynierii sanitarnej to wysokiej klasy specjalista z zakresu projektowania i nadzorowania wykonania sieci instalacji wyposażenia sanitarnego domów mieszkalnych, budynków biurowych lub zakładów przemysłowych. W dziedzinie ochrony środowiska zajmuje się technologią uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów.      

 

2. Informacje dodatkowe:

 

3. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

1. Wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych.

2. Wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych.

3. Wykonywanie montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

4. Wykonywanie robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji sanitarnych;

BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

1. Organizowanie i wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych.

2. Organizowanie i wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i grzewczych.

3. Organizowanie i wykonywanie robót związanych z montażem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

4. Organizowanie i wykonywanie robót związanych z eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

 

4. Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę zawodzie technik inżynierii sanitarnej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
a) organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
b) organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
c) organizowania i wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
d) organizowania i wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych;
e) organizowania robót związanych z eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

5. Technik inżynierii sanitarnej znajdzie zatrudnienie w:

a) firmach projektowych,
b) zakładach ochrony środowiska,
c) przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
d) zakładach energetyki cieplnej,
e) zakładach gazownictwa,
f) przedsiębiorstwach instalacyjnych.

Absolwent może założyć własną firmę instalacyjną.

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

a) zajęcia teoretyczne odbywają się w klasopracowni instalacyjnej wyposażonej w: wizualizer, projektor, zestaw komputerowy dla nauczyciela z dostępem do Internetu.  Na stanie pracowni znajduje się bogata baza pomocy dydaktycznych w postaci: filmów dydaktycznych, makiet, plansz, gablot przedstawiających rozwiązania materiałowe, eksponatów, czasopism branżowych, literatury fachowej, przykładowe dokumentacje techniczne sieci i instalacji. programy komputerowe wspomagające projektowanie instalacji.

Część zajęć z projektowania i kosztorysowania odbywa się w pracowniach komputerowych.

b) zajęcia praktyczne odbywają się na terenie szkoły na stanowiskach wyposażonych do wykonywania ćwiczeń i zadań związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych.

Egzamin zawodowy odbywa się na stanowiskach egzaminacyjnych zorganizowanych w naszej szkole.

 • techn_inst_sanit2
 • techn_inst_sanit3
 • techn_inst_sanit4
 • techn_inst_sanit5

 

Pisaliśmy już o naszym absolwencie p. Mariuszu, który do pracy lata ... helikopterem, gdyż pracuje na platofrmach wiertniczych na Bałtyku. Dziś chcemy pochwalić się innym geodetą, który wyszedł spod naszych skrzydeł. Pan Darek wykorzystuje wiedzę z geodezji inżynieryjno-przemysłowej w praktyce. Pracuje w terenie, przy obsłudze wielkich inwestycji, w bardzo różnych warunkach terenowych. Pomiary przez niego wykonywane są bardzo odpowiedzialne i wymagają dużej precyzji. Zawód geodety to praca dla twardzieli, którzy nie boją się wyzwań.
 
gg
 
 

To nasza drużyna olimpijska z budownictwa. W sobotę 6 marca 2021 uczniowie drugiej i trzeciej klasy technikum budowlanego wzięli udział w zawodach okręgowych XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

pobrane

Klasa 3t szkoły branżowej pod czujnym okiem instruktorów – p. Bogdana Nabożnego i p. Dominika Sudoła nakłada tynk mozaikowy na szkolnym korytarzu.

received 202035348297141 Copy received 243343107296970 Copy

received 250897166553431 Copy received 287230359400381 Copy

received 4150570461637961 Copy

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


[email protected] 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 177481200,   
17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu