zlote technikum perspektywy 1Perspektywy 2020 - srebrna odznaka Offic365 Web fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU

Nabór 2020/2021

                

             Szkolny Doradca Zawodowy to osoba odpowiedzialna za organizacje i funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Doradca udziela pomocy w zakresie poznawania różnych zawodów. Umożliwia i wspiera samopoznanie własnych predyspozycji zawodowych- zainteresowań, uzdolniwń, temperamentu, samooceny własnych działań, silnych cech osobowości. Pomaga również w uświadomieniu przeciwskazań związanych z wyborem danego zawodu

Cele działania

 • Przygotowanie ucznia i słuchacza do trafnego wyboru zawodu oraz drogi dalszego kształcenia;
 • Przygotowanie ucznia i słuchacza do opracowania Indywidualnego Planu Działania na ścieżce kariery zawodowej i edukacyjnej;
 • Przygotowanie ucznia i słuchacza do radzenia sobie w trudnych sytuacjach takich jak : problemy zdrowotne, bezrobocie, adaptacja w nowych miejscach pracy;
 • Przygotowanie ucznia i słuchacza do bycia pracownikiem;
 • Przygotowanie rodziców do wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem zawodu i szkoły;
 • Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji wychowawczych;

Zadania Szkolnego doradcy zawodowego

 • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowanie ucznów i szłuchaczy na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu ksztalcenia;
 • Wskazywanie osobom zainteresowanym ( ucznio, rodzicom, słuchaczom, nauczycielom) źródeł dodatkowej rzetelnej informacji na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych na rynku pracy, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, alternatywnych możliwości kształcenia dla ucznów i słuchaczy z problemami, programów edukacyjnych Uni Europejskiej;
 • Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom oraz słuchaczom;
 • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów i słuchaczy w świadomym planowaniu kariery zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł terndów występujących na rynku pracy;
 • Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, urzędów pracy, lekarzy itp;
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo – informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami i słuchaczami;.

Dyżury pracy szkolnego doradcy  doradcy zawodowego pokój 114

wtorki 13.15 -  17.00

             oraz

Dzień tygodnia

Data

Godzina

Sobota

5.09.2020

11.30 – 13.00

Sobota

19.09.20202

11.30 – 13.00

Sobota

26.09.2020

11.30 – 13.00

Sobota

10.10.2020

11.30 – 13.00

Sobota

24.10.2020

11.30 – 13.00

Sobota

7.11.2020

9.30  - 11.00

Sobota

14.11.2020

9.30  - 11.00

Sobota

21.11.2020

9.30  - 11.00

Sobota

5.12.2020

9.30  - 11.00

Doradca zawodowy: Ewa Kaczor

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu