GRATULUJEMY   TEGOROCZNYM    MATURZYSTOM !!!

92% absolwentów Technikum Nr 12

w  Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie
zdało egzamin maturalny

Gratulujemy absolwentom i ich nauczycielom!!!