nabor zaocznaKształcenie odbywa się w cyklu trzyletnim.

Do Liceum przyjmowani są absolwenci gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

Absolwenci szkoły zawodowej przyjmowani są na semestr trzeci i w LO uczą się dwa lata.

Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dla dorosłych kształcącą w formie zaocznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej
  • dwa zdjęcia podpisane na odwrocie
  • wypełnione podanie (wniosek) o przyjęcie

 

lo 2018.png

Dokumenty są przyjmowane w sekretariacie szkoły pok. nr 12.

Nauka w weekendy 2 razy w miesiącu

pt. 16.00 – 19.10, sob. i niedz. 8.00-14.40

BEZPŁATNIE !