Dyrektor

mgr Bogdan Rączy

Wicedyrektorzy

mgr Grzegorz Kołodziej

szkoły młodzieżowe i wieczorowe

mgr inż. Dorota Sochacka

szkoły zaoczne

Kierownicy

mgr inż. Elżbieta Szafran

mgr inż. Elżbieta Szafran

kierownik szkolenia praktycznego

mgr Barbara Charkiewicz

mgr Barbara Charkiewicz

kierownik internatu

 mgr Mariusz Byjoś

mgr Mariusz Byjoś

kierownik gospodarczy