wsie projekt1UWAGA, UCZNIOWIE  KLAS  drugich i trzecich
TECHNIKUM SZKOŁY DZIENNEJ ZSKU !

Od września rekrutacja do projektu „MYŚL  KRYTYCZNIE I FILOZOFICZNIE”. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie.

 Na spotkaniach nauczycie się: poprawnego argumentowania, krytycznego i samodzielnego myślenia, logiki, postępowania w sytuacjach trudnych i problemowych.Wkrótce spotkanie dla zainteresowanych !

 

MYŚL KRYTYCZNIE I FILOZOFICZNIE - PROGRAM

  1. Warsztaty z zakresu umiejętności argumentowania  (6 godzin)
  2. Warsztaty z zakresu  wykorzystania logiki  w obszarze twórczego myślenia (6 godzin)
  3. Warsztaty z zakresu wykorzystania heurystyki w efektywnym uczeniu się (15 godzin)
  4. Warsztaty  z zakresu  krytycznego myślenia (9 godzin)
  5. Warsztaty krytycznego myślenia i umiejętnego argumentowania w sytuacji trudnej i problemowej - warsztaty (6 godzin)
  6. Retoryka, argumentowanie i krytyczne myślenie w ujęciu współczesnej i klasycznej filozofii – warsztaty (6 godzin)

Informacje:  A. Pytlos,  E. Przybylak