plansza 1 technikum nr 11

Profile klas:

TECHNIK GEODETA

GEODETA
 patronat WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INŻYNIERYJNEJ

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
NOWOŚĆ !!!!

TECHNIK BUDOWNICTWA

  • z architekturą (Politechnika Rzeszowska)
  • z strażą pożarną (Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Rzeszowie)
  • z wojskiem (3 Batalion Inżynieryjny w Nisku)

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNYCH
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

  • z architekturą wnętrz


TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
TECHNIK DRÓG KOLEJOWYCH I OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH

DRÓG KOLEJOWYCH I OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH

  • współpraca z 3 Batalionem Inżynieryjnym

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO NOWOŚĆ !!!!

 

 

PATRONAT NAD KIERUNKAMI KOLEJOWYMI SPRAWUJE PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskiej Linie Kolejowe S.A. deklarują przyznanie stypendiów uczniom klas patronackich od średniej ocen 3,5 w kwocie 200-500 złotych/miesięcznie (od 3-go semestru), po ukończeniu poszczególnych klas PREMIA.
 Gwarantowana praca w PKP Polskie Linie Kolejowa S.A. dla stypendystów.