Nabór jest prowadzony za pośrednictwem strony
kliknij poniższy link
 

    Sekretariat 1   Sekretariat 2

    DzienOtwarty

     Rekrutacja Copy       PLAKAT 2 Copy

 

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie
szkoły młodzieżowe 

 

KLIKNIJ PONIŻSZY BANER

rekrutacja

 

Wszystkie pytania dotyczące naboru prosimy kierować
na adres poczty e-mail:

--> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. <--

 

Punkt Naboru w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego

sekretariat szkół młodzieżowych  tel. 17 748-12-04

   

 Informacja dotycząca naboru na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie na rok szkolny 2021/2022 będzie prowadzona w formie on-line na stronie portal.resman.pl

zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz  Podkarpackiego Kuratora Oświaty

W przypadku problemów ze złożeniem wniosku online - puste podanie do wypełnienia  znajduje się poniżej strony.

Wypełniony wniosek należy  zeskanować lub sfotografować (zachowując dobrą jakość obrazu).

Należy wybrać  jedną z trzech opcji dostarczenia dokumentu do szkoły:

 • wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wysłać pocztą na adres Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego,
  mjr H. Sucharskiego 4 , 35-225 Rzeszów
 • przynieść do szkoły i wrzucić do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły.

  

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty;

• generowane przez system do naboru elektronicznego na stronie internetowej resman.pl w zakładce Kanał Kandydata,
• w formie tradycyjnej (wypełniając druk kandydat uzupełnia wszystkie jego pola i podpisuje wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi).

 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty - złożone w terminie ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 1. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania wybranego zawodu w przypadku technikum oraz branżowej szkoły I stopnia (skierowanie otrzymuje kandydat  w szkole ponadpodstawowej).
 1. Karta zdrowia.
 1. Dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie: nazwisko, imię, data urodzenia)
 1. Orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w wypadku jego posiadania).
 1. Inne zaświadczenia i dyplomy dla laureatów olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych organizowanych przez kuratoria oświaty dla szkół podstawowych zaświadczenia, dyplomy posiadane przez kandydata.

 

Punktacja

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:

Punkty za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

Wynik przedstawiony w procentach z:

 1. języka polskiego, matematyki – mnoży się przez 0,3;
 2. języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,2.

Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

Punkty za  oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się za oceny wyrażone w stopniu:

 • celujący– 18 punktów
 • bardzo dobry– 17 punktów
 • dobry– 14 punktów
 • dostateczny– 8 punktów
 • dopuszczający-  2 punkty

Za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.

  

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji do poszczególnych typach szkół:

 Liceum Ogólnokształcące Nr X:

 Certyfikowane klasa wojskowa

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny,
 • wychowanie fizyczne,

 Klasa ogólnokształcąca z elementami wizażu i stylizacji

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny,
 • biologia,

 Technikum Nr 12:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny,
 • technika,

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 11:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny,
 • technika/wychowanie fizyczne

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Liceum Ogólnokształcące nr X  im. Sybiraków

 • certyfikowana klasa wojskowa - pod patronatem 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej
 • klasa ogólnokształcąca z elementami wizażu i stylizacji

Technikum nr 12 

 • technik geodeta
 • technik budownictwa z elementami wyceny nieruchomości
 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • technik transportu kolejowego
 • technik architektury krajobrazu z elementami projektowania wnętrz
 • technik inżynierii sanitarnej (technik hydraulik)
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 11 (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11)

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z elementami projektowania
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (hydraulik) z elementami energii odnawialnej
 • murarz – tynkarz
 • betoniarz zbrojarz
 • dekarz

 

Badania lekarskie kandydatów

do szkół ponadpodstawowych

(uczniowie aplikujący do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia)

Wykaz ośrodków oraz ankieta i oświadczenie o stanie zdrowia, które w 2021 r. będą wykonywać badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych znajduje się na dole strony w plikach do pobrania. .

Do pobrania:
Pobierz plik (Badania lekarskie kandydatów.docx)Wykaz ośrodków wykonujących badania[Nabór na 2021 rok.]18 kB
Pobierz plik (ankieta_i_oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf)Ankieta i oświadczenie o stanie zdrowia[Nabór na 2021 rok.]223 kB
Pobierz plik (Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno_Kwalifikacyjnej ZSKU_2021_22.pdf)Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej ZSKU na rok 2021/2022[Nabór na 2021 rok.]239 kB
Pobierz plik (pusty_wniosek-1_POSP_RZE2019.pdf (2).pdf)Podanie o przyjęcie.[Czysty wniosek. 20.05.2020 r.]57 kB