ZSKU foto2
 
 
 
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych, (HYDRAULIK)

 

 

CHARAKTERYTYKA ZAWODU MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
W BUDOWNICTWIE
 
 

Obraz

 1. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód bardzo uniwersalny, dający kwalifikacje do wykonywania wielu prac budowlanych. Wykonuje w obiektach budowlanych: montaż suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe. Celem nauki w zawodzie montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest wykształcenie specjalisty atrakcyjnego na rynku pracy i umożliwienie mu dobrego startu w dorosłe życie. Wszechstronne umiejętności odpowiadają na zapotrzebowanie rynku na „złote rączki” – fachowców, którzy mogą podjąć się różnorodnych zadań związanych z budową i remontem. Ze względu na szeroki zakres uprawnień absolwenci tego kierunku są bardzo pożądanymi pracownikami.

2. Informacje dodatkowe: innowacja "Projektowanie z pasją".  

3. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych , okładzinowych i wykończeniowych.

1. Montowanie systemów suchej zabudowy.

2. Wykonywanie robót malarskich.

3. Wykonywanie robót tapeciarskich.

4. Wykonywanie robót posadzkarskich.

5. Wykonywanie robót okładzinowych.

 

4. Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych

w budownictwie będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

- montowania systemów suchej zabudowy,

- wykonywania robót malarskich,

- wykonywania robót tapeciarskich,

- wykonywania robót posadzkarskich

- wykonywania robót okładzinowych.

Absolwent ma możliwość ukończenia szkoły branżowej II stopnia i uzyskać wykształcenie średnie oraz po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji może uzyskać dyplom w zawodzie Technik robót wykończeniowych w budownictwie.

5. Monter zabudowy i robót wykończeniowych znajdzie zatrudnienie w:

- firmach budowlanych,

- w firmach remontowych,

- w firmach wykonujących roboty wykończeniowe,

- własna działalność gospodarcza.

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

a) pracownia budowlana wyposażonych w próbki i karty katalogowe materiałów budowlanych, modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów, plansze, prezentacje i filmy instruktażowe dotyczące robót suchej zabudowy oraz robót wykończeniowych. Zestaw przepisów prawa budowlanego, normy budowlane, czasopisma specjalistyczne, modele obiektów budowlanych.

b) warsztaty na terenie szkoły, w których są zorganizowane i wyposażone stanowiska do wykonywania ćwiczeń i zadań do robót: suchej zabudowy, malarsko-tapeciarskich, posadzkarskich oraz okładzinowych.

 • Obraz
 • Obraz1
 • Obraz2
 • Obraz3 

 CHARAKTERYSTYKA MONTERA SIECI INSTALACJI SANITARNYCH

Obraz

1. Monter sieci i instalacji sanitarnej to  dziś niezwykle pożądany na rynku, a jednocześnie bardzo wymagający zawód, dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców branży instalacyjnej oraz budowlanej, którzy cenią pracownika wykwalifikowanego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

2. Informacje dodatkowe:

3. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

1. Wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych.

2. Wykonywanie robót związanych z budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci węzłów ciepłowniczych.

3. Wykonywanie montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

4. Wykonywanie robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

 

4. Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

a) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz montażem instalacji sanitarnych;
b) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
c) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
d) wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz instalacji sanitarnych szkoły branżowej II stopnia i uzyskać wykształcenie średnie oraz po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji może uzyskać dyplom w zawodzie Technik inżynierii sanitarnej.

 

5. Monter sieci i instalacji sanitarnej znajdzie zatrudnienie w:

a) zakładzie pracy stanowiskach montera instalacji sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych)

b) firmach budowlanych i instalacyjnych,

c) warsztatach rzemieślniczych,

d) warsztatach remontowo – montażowych,

d) administracjach domów mieszkalnych.

Może też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.


a)pracownię sieci i instalacji sanitarnych, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, projektorem multimedialnym, pakiet programów biurowych, modele i przekroje elementów rurociągów, przybory sanitarne, urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne katalogi maszyn i urządzeń do robót sieciowych i instalacyjnych, schematy budowy urządzeń stanowiących wyposażenie sieci i instalacji sanitarnych, filmy instruktażowe dotyczące montażu, obsługi i konserwacji.

b) warsztaty na terenie szkoły, w których są zorganizowane i wyposażone stanowiska do wykonywania ćwiczeń i zadań związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych.

 • Obraz
 • Obraz1
 • Obraz2
 • Obraz3
 • Obraz4
 

 


NOWE KIERUNKI

 • monter stolarki budowlanej
 • murarz - tynkarz
 • betoniarz-zbrojarz
 • dekarz

 

 

CHARAKTERYTYKA ZAWODU MONTER STOLARKI BUDOWALNEJ

stolarka budo

Montuje drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, okna, parapety, schody, balustrady, witryny, bramy i fasady w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej; wykonuje drobne prace murarsko-tynkarskie; usuwa starą stolarkę budowlaną i wymienia na nową; informuje klienta o zasadach konserwacji zamontowanych wyrobów.
Uczeń po ukończeniu szkoły będzie umiał 

-Montować,  okna i drzwi wewnętrzne i zewnętrzne,
-Montować okna dachowe
-Montować rolety zewnętrzne 

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU BETONIARZ-ZBROJARZ

betoniarz zbrojarz

Betoniarz-zbrojarz to osoba, która wykonuje elementy betonowe lub żelbetonowe do konstrukcji nośnych budowli lub elementów wypełniających budowlę, a także tworzy elementy żelbetonowe dróg, mostów, budowli melioracyjnych i innych. Pracownik ten operuje dwoma rodzajami materiałów: betonem i stalą. Do głównych obowiązków osoby tej należy, m.in.: przygotowanie i zmontowanie zbrojenia, przygotowanie, ułożenie mieszanki betonowej, wybór odpowiedniego gatunku stalowych prętów o określonej średnicy oraz przycięcie ich na odpowiedni wymiar i wygięcie w odpowiedni kształt, na miejscu budowy układa zbrojenie w szalunkach i formach w sposób zgodny z projektem konstrukcyjnym. Poza tym zbrojenie ułożone w formach pracownik zalewa betonem oraz nadzoruje proces „dojrzewania" betonu, wyjmowanie z form prefabrykaty i zwilża je wodą.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie betoniarz-zbrojarz będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania i montażu zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniu lub formie;
2) wykonywania mieszanek betonowych;
3) układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu.

Absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikację:  Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.

 

 

 CHARAKTERYSTYKA ZAWODU DEKARZ

z elementami alpinizmu przemysłowego (specjalistyczne prace wysokościowe)

dekarz 1Dekarze należą do grupy wykwalifikowanych pracowników budownictwa poszukiwanych w kraju i za granicą. Praktycznie żadna inwestycja budowlana nie może być ukończona bez wykonania prac dekarskich. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie dekarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: pokryć dachowych, obróbek dekarskich (montowanie rynien i rur spustowych), montażu okien połaciowych, wyłazów i świetlików dachowych. W powiecie jak i na terenie Miasta Rzeszowa nie ma szkoły, która kształciłaby w tym zawodzie. Nasza ma nauczycieli teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych, posiada pomieszczenia do praktycznej nauki zawodu, narzędzia i pomoce dydaktyczne oraz współpracuje
z firmami zajmującymi się pracami dekarskimi. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych dekarzy, których umiejętności i zaangażowanie przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności wykonywanych prac dekarskich. Osoby przedsiębiorcze mogą podejmować własną działalność gospodarczą lub tworzyć własne firmy budowlane. Na rynku pracy istnieje stałe, stabilne zapotrzebowanie na dekarzy, rosnące w okresach wysokiej koniunktury inwestycyjnej.

PATRONAT NAD SZKOŁĄ - FIRMA FAKRO
Szkolenie z zakresu specjalistycznych prac wysokościowych - Rzeszowski Klub Wysokogórski