Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie
szkoły młodzieżowe 

nabor

REKRUTACJA 2020/2021

 

Wszystkie pytania dotyczące naboru prosimy kierować
na adres poczty e-mail:

--> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. <--

 

Punkt Naboru w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego

sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych  tel. 17 748-12-04

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji
do klas I na rok szkolny 2020/2021

 

Harmonogram Naboru na rok 2020 2021 1

Harmonogram Naboru na rok 2020 2021 2

 

harmonogram egzaminów w 2020 2021 1

 

Link do strony MEN.

(Kliknij na baner)

harm rekr

 

 

baner zsku 2017

linia 1

 

Informacja dotycząca naboru na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona w formie on-line na stronie portal.resman.pl

zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz  Podkarpackiego Kuratora Oświaty

W przypadku problemów ze złożeniem wniosku online - puste podanie do wypełnienia  znajduje się poniżej strony.

Wypełniony wniosek należy  zeskanować lub sfotografować (zachowując dobrą jakość obrazu).

Należy wybrać  jedną z trzech opcji dostarczenia dokumentu do szkoły:

 • wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wysłać pocztą na adres Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego,
  mjr H. Sucharskiego 4 , 35-225 Rzeszów
 • przynieść do szkoły i wrzucić do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły.

 

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają:

1.  Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowejj w terminie ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty

- generowane przez system do naboru elektronicznego na stronie internetowej portal.resman.pl w zakładce Kanał Kandydata
- lub w formie tradycyjnej (wypełniając druk kandydat uzupełnia wszystkie jego pola i podpisuje wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi).

2.  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty - złożone w terminie ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

3.  Zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania wybranego zawodu w przypadku technikum oraz branżowej szkoły I stopnia (skierowanie otrzymuje kandydat  w szkole ponadpodstawowej).

4.  Karta zdrowia.

5.  Dwie fotografie (jedna w wersji elektronicznej).

6.  Orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w wypadku jego posiadania).

7.  Inne zaświadczenia, dyplomy posiadane przez kandydata

 

Punktacja

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

 1. a) punkty za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 100 pkt
 2. b) punkty za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia 100 pkt

Punkty za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

a) wynik przedstawiony w procentach z:

- języka polskiego, matematyki - mnoży się przez 0,3

b) wynik przedstawiony w procentach z:

- języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,2.

Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

 

Przedmioty brane pod uwagę w Technikum Nr 12:

język polski,

język obcy nowożytny,

matematyka,

geografia,

Przedmioty brane pod uwagę w Liceum Ogólnokształcącym Nr X:

język polski,

język obcy nowożytny,

matematyka,

geografia,

Przedmioty brane pod uwagę w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 11

język polski,

język obcy nowożytny,

matematyka,

wf,

Liczba punktów przyznawana za poszczególne oceny:

celujący – 18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

dobry – 14 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający-  2 punkty

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów. Więcej informacji na temat dodatkowej punktacji można znaleźć w regulaminie naboru do poszczególnych typów szkół.

 

Wykaz podmiotów które w 2020 będą wykonywać badanie lekarskie
kandydatów do Technikum i Szkoły Branżowej

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie

35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

(pn.-pt. 8:30-11:00)

UWAGA: Obowiązuje internetowa rezerwacja terminu badania lekarskiego: https://womp.erecepcja24.pl 

WYPEŁNIJ I ZABIERZ ANKIETĘ O STANIE ZDROWIA (do pobrania poniżej)

 

Przychodnia Medycyny Pracy CM MEDYK,

35-210 Rzeszów, ul. Rejtana 53

(śr. 8:00-13:00)

UWAGA: Wymagana wcześniejsza rejestracja e-mail:

(z 7-dniowym wyprzedzeniem): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYPEŁNIJ I ZABIERZ ANKIETĘ O STANIE ZDROWIA (do pobrania poniżej)

Do pobrania:
Pobierz plik (ankieta_i_oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf)ANKIETA O STANIE ZDROWIA[Pobierz i wypełnij przed badaniami]223 kB
Pobierz plik (pusty_wniosek-1_POSP_RZE2019.pdf (2).pdf)Podanie o przyjęcie.[Czysty wniosek. 20.05.2020 r.]57 kB
Pobierz plik (Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.pdf)Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej ZSKU na rok 2020/2021[20.05.2020 r.]668 kB
Pobierz plik (Zmiany dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego a także terminów składania dokumentów.pdf)Zmiany dotyczące terminów naboru i składania dokumentów.[20.05.2020 r.]371 kB

linia 1

 

plansza 1 x lo

linia 1

plansza 1 technikum nr 11

linia 1

 

plansza 1 zasadnicza nr 11a

linia 1

plansza 1 ogolna

 

X Liceum Ogólnokształcące >>>>

 • kierunek WOJSKOWY, pod patronatem 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (21daplot)

 

Technikum nr 12  >>>>

 • TECHNIK GEODETA
 • TECHNIK BUDOWNICTWA 
 • TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
 • TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO
 • TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Z ARCHITEKTURĄ WNĘTRZ

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 11 (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11)  >>>>

 • MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
 • MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH (hydraulik)