zlote technikum perspektywy 1Perspektywy 2020 - srebrna odznaka Offic365 Web fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU

Nabór 2020/2021

 • przedmioty punktowane j.polski, j.obcy matematyka, wos
 • PROPONOWANE przedmioty rozszerzone matematyka, geografia, biologia
 • kontynuacja nauki j.obcego z gimnazjum (kontynuacja: j.angielski lub j.niemiecki, od postaw j.rosyjski, j.niemiecki lub j.angielski)

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Z ARCHITEKTURĄ WNĘTRZ

Obraz

 

1. Technik architektury krajobrazu to kierunek, który łączy w sobie wiedzę teoretyczną z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych, ale również kształtuje wrażliwość na piękno i estetykę   krajobrazu.

To zawód ściśle związany z kształtowaniem przestrzeni egzystencjalnej człowieka zgodnie z jego potrzebami i w zgodzie ze środowiskiem przyrodniczym.

To zawód, który wraz z dynamicznym postępem i rozwojem cywilizacji ma duży wpływ na ład przestrzenny i charakter otoczenia. Technik architektury krajobrazu CHRONI – PROJEKTUJE -  REALIZUJE – PIELĘGNUJE. Zatem jest to zadanie dla osób odpowiednio przygotowanych do zawodu i świadomych konsekwencji swoich działań.

 1. Informacje dodatkowe – innowacja: elementy architektury wnętrz .

3.Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 1. a) Kwalifikacja 1:
 2. 21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
 3. b) Kwalifikacja 2:
 4. 22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu .
 1. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie  technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. a) świadomego kształtowania i ochrony krajobrazu

przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie ogrodów przydomowych, terenów zielni miast
i obszarów wiejskich;

 1. b) nadzorowania zabiegów pielęgnacyjnych w parkach i starodrzewach;
 2. c) produkowania roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego dla potrzeb małej architektury ogrodowej;
 3. d) opracowywania projektów obiektów terenów zieleni w miastach i na obszarach wiejskich;
 4. e) urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
 5. f) urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
 6. g) wyznaczania miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów;
 7. h) posługiwania się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach urządzania i konserwacji terenów zieleni;
 8. i) dokonywania wyboru drzew, krzewów, bylin, i innych roślin do zaplanowanych nasadzeń;
 9. j) przygotowywania receptury mieszanek podłoża, ziemi, torfu i nawozów mineralnych;
 10. k) rekultywowania terenów zdegradowanych;
 11. l) pielęgnowanie zieleni na osiedlach, w parkach i przed obiektami użyteczności publicznej;

ł)  nadzorowania przycinania żywopłotów, strzyżenia trawników, usuwania konarów;

 1. m) opracowywania ekspertyz dendrologicznych;
 2. n) obsługiwanie sprzętu specjalistycznego (wykaszarki, zagęszczarki, pilarki itp.);
 3. o) prowadzenie ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)
 1. Technik architektury krajobrazu znajdzie zatrudnienie w:

- przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się tereny zieleni (ogrody, parki, skwery),

- w biurach i instytucjach zajmujących się projektowaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni,

- gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni,

- w instytucjach z rozległymi terenami zieleni (np. sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, osiedla mieszkaniowe),

- w ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się urządzaniem, projektowaniem
i pielęgnowaniem terenów zieleni,

- biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się konserwacją i pielęgnacją terenów zieleni,

- w zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu
(np. pilarek spalinowych, wykaszarek, kosiarek, ciągnika) jest niezbędne do zatrudnienia na określonych stanowiskach,

- jako pracownik prywatny przedsiębiorca (właściciel),

- w wydziałach architektury samorządów terytorialnych jako asystent projektanta,

- w pracowniach architektury i urbanistycznych

- w firmach zajmujących się aranżacją terenów zieleni

- prowadzić własną działalność gospodarczą.

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

- posiadamy nowoczesne pracownie zawodowe;  profesjonalną pracownię architektury krajobrazu;

- w szkole istnieje dobrze wyposażony warsztat praktycznej nauki zawodu;

- w ogrodach szkoły posiadamy bogatą kolekcję drzew, krzewów oraz bylin;

- zajęcia praktyczne na terenie szkoły, w firmach partnerskich

 • Obraz
 • Obraz1
 • Obraz2
 • Obraz3

 

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE


Obraz3 Copy

 

 1. 1. Technik robót wykończeniowych w budownictwie jest nowym zawodem jego utworzenie było wynikiem m.in. rekomendacji ze strony pracodawców branży budowlanej,
  w opinii których rynek budowlany oczekuje coraz wyższej jakości prac wykończeniowych - współczesne trendy na rynku budowlanym opierają się głównie na innowacyjności (nastawienie proekologiczne oraz technologiczne) oraz nowoczesnej jakości stosowanych materiałów i rozwiązań. Stąd, jak podkreślali pracodawcy, niezbędne jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry w tym obszarze i dotychczasowy, zawodowy poziom kształcenia, stał się niewystarczający.

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

 1. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia
 2. a) kwalifikacja 1:

BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

 1. b) kwalifikacja 2:

BD.21 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

 

 1. Sylwetka absolwenta.

            Absolwent realizuje projekty wnętrz, organizuje i kontroluje roboty wykończeniowe, określaja zakres i rodzaj robót remontowych w obiektach budowlanych, rozróżnia technologie wykonania elementów wykończeniowych tj. robót podłogowych,   robót tynkarskich, robót malarskich i tapeciarskich, robót okładzinowych;

Technik robót wykończeniowych, także kontroluje przebieg robót remontowych obiektów budowlanych, oceniania jakości wykonania robót remontowych obiektów budowlanych, wykonuje  harmonogram  prac budowlanych, sporządzania zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót wykończeniowych.

 1. Technik budownictwa znajdzie zatrudnienie w:

Technik robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w:

 1. firmie budowlanej,
 2. organach administracji państwowej i samorządowej,
 3. administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.
 4. biurze projektowo-budowlanym,
 5. przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych,
 6. wytwórniach prefabrykatów,
 7. laboratorium budowlanym,
 8. terenowym organie administracji państwowej w zakresie budownictwa.

Absolwent może założyć własną firmę budowlaną.

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.
 1. a) pracownia budowlana wyposażonych w próbki i karty katalogowe materiałów budowlanych, modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów, plansze, prezentacje i filmy instruktażowe dotyczące robót suchej zabudowy oraz robót wykończeniowych. Zestaw przepisów prawa budowlanego, normy budowlane, czasopisma specjalistyczne, modele obiektów budowlanych.
 1. b) pracownia rysunku technicznego wyposażona w stanowiska komputerowe

z oprogramowaniem do wykonywania rysunków technicznych, harmonogramów

i kosztorysów budowlanych, pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej,

normy dotyczące zasad wykonywania rysunków, przykładowe dokumentacje projektowe, modele brył i figur geometrycznych, rysunki elementów budowlanych.

 1. c) pracownie warsztatowe na terenie szkoły, w których są zorganizowane i wyposażone stanowiska do wykonywania ćwiczeń i zadań do robót: suchej zabudowy, malarsko-tapeciarskich, posadzkarskich oraz okładzinowych.

  • Obraz2_Copy
  • Obraz3_Copy
  • Obraz3a_Copy
  • Obraz4_Copy
  • Obraz_Copy

 

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu